Угода користувача


Угода користувача
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті Manikbox. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без переваги одного покупця перед іншим. Укладаючи цей Договір, покупець повністю приймає умови оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовити» на сторінці замовлення.
1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах міститься в цій пропозиції.
1.2. Товар або послуга є предметом угоди між сторонами, який був обраний покупцем на сайті інтернет-магазину та розміщений у кошику, або вже придбаний покупцем у продавця дистанційно.
1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою Manikbox створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з описом Товару, запропонованого Продавцем, за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, оформляє замовлення на придбання товарів, представлених на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридичних юридична особа або фізична особа-підприємець.
1.4. Продавець - Manikbox і адреса
2. Обсяг контракту
2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві у власність Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцепту оферти) та моментом повного та беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину за умови отримання Покупцем електронного підтвердження замовлення від Продавця. У разі необхідності, на вимогу Покупця, Договір може бути укладений у письмовій формі.
3. Обробка замовлень
3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині через форму, або оформляючи замовлення електронною поштою або за номером телефону, вказаним в розділі контактів інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право відмовити в передачі замовлення Покупцеві, якщо інформація, надана Покупцем під час оформлення замовлення, є неповною або викликає підозри щодо її достовірності.
3.3. При оформленні замовлення на сайті інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця;
3.3.3. контактний телефон
3.4. Назва, кількість, артикул і ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
3.5. Якщо будь-якій із сторін договору потрібна додаткова інформація, вона має право вимагати її від іншої сторони. У разі ненадання Покупцем необхідної інформації Продавець не несе відповідальності за якісне обслуговування Покупця при купівлі товару в Інтернет-магазині.
3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 - 3.4. цієї Оферти.
3.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється шляхом внесення відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані Покупця заносяться в базу даних Продавця.
3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні Замовлення.
3.8. Укладаючи Договір, тобто приймаючи умови цієї оферти (запропоновані умови придбання Товару), оформляючи Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець повністю і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
b) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого періоду після його закінчення. Крім того, укладаючи договір, Покупець підтверджує, що він був проінформований (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливість взаєморозрахунків, а також отримувати рахунки, акти та інші документи. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати свої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень з боку Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
4. Ціна та доставка товару
4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та зазначаються на сайті Інтернет-магазину. Усі ціни на товари та послуги вказані на сайті в гривнях або доларах з урахуванням ПДВ.
4.2 Ціни на Товари та послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку в залежності від ринкових умов. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої повністю оплачена Покупцем, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Ціна Товару, яка вказана на сайті інтернет-магазину, не включає вартість доставки Товару до Покупця. Вартість доставки Товару оплачується Покупцем згідно з діючими тарифами служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
4.4. Ціна Товару, зазначена на сайті інтернет-магазину, не включає вартість доставки Товару до адреси Покупця.
4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару за адресою Покупця при зверненні Покупцем відповідного запиту до Продавця шляхом відправлення листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.
4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів Продавцем на його рахунок.
4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка».
4.8. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару за якісними та кількісними характеристиками (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
4.9. Покупець або його представник під час приймання товару підтверджує своїм підписом на товарному чеку / або в замовленні / або в транспортній накладній на доставку товару, що він не має претензій до кількості товару, зовнішній вигляд і комплектність товару.
4.10. Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару переходять до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем у місті доставки Товару при самостійній доставці Товару з Продавцем, або під час передачі Продавцем товару обраній Покупцем службі доставки (перевізнику).
5. Права та обов'язки
5.1. Продавець зобов'язаний:
5.1.1. Доставити товар Покупцеві відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку особисту інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, та під час виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, шляхом їх розміщення на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 Перед укладенням Договору ознайомтеся зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину.
5.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен надати всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця та є достатніми для доставки замовленого Товару Покупцеві.
6. Повернення товару
6.1. Покупець має право повернути продавцю непродовольчий товар належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, розмірами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням. мета. Покупець має право повернути товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня покупки. Повернення товару належної якості здійснюється, якщо він не використовувався, а також якщо його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, збереглися пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю на оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню з підстав, передбачених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договір, чинне законодавство України.
6.3. Вартість товару підлягає поверненню безготівковим розрахунком на рахунок Покупця.
6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавець не відшкодовує Покупцю.
6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець особисто, в порядку та строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом. України «Про захист прав споживачів». У разі звернення про безоплатне усунення недоліків, термін їх усунення обчислюється з дати отримання Товару Продавцем у його розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування чи зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.
6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо зазначений товар може використовуватися виключно покупцем, який його придбав (у тому числі, за бажанням покупця, нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, обладнання та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є різниця в розмірах товару та інших характеристиках, зазначених в інтернет-магазині.
6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».
7. Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного встановлення, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що сталися. незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.
8. Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцю добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених п. Закону України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати інформацію, отриману від Покупця. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розголошення такої інформації є встановлені вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за збереження своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов'язань внаслідок неактуальності інформації про Покупця або її невідповідності.
9. Різне
9.1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Всі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися до для вирішення спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, передбачені п. 5.2.1. Угода. Крім того, зміни до Договору можуть бути внесені також за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.